Gaver

Som selvstændig har man ofte lyst til at vise sin påskønnelse af kunder og/eller medarbejdere, men man skal ind imellem holde tungen lige i munden, for at gaven ikke går hen og bliver en forbandelse – specielt når det drejer sig om gaver til medarbejdere.

Gaver til medarbejdere

Gaver til medarbejdere må højest udgøre 1.100,- pr. år, hvis medarbejderen ikke skal beskattes af disse. Dog kan julegaven, såfremt dennes værdi ikke overskrider 800,-(2015), trækkes ud af det fulde beløb inden beskatning. SKAT har lavet en ganske udmærket vejledning med angivelse af diverse udregninger her. Det er tiden værd at sætte sig ind reglerne for gaver til medarbejdere frem for at risikere at sætte medarbejderen i en uheldig situation mht. til beskatning.

Gaver til kunder/forretningsforbindelser

Der er for så vidt ingen øvre beløbsgrænse, når det drejer sig om gaver til kunder/forretningsforbindelser, gavens størrelse skal dog virke rimelig og fornuftig i forhold til samarbejdsforholdets karakter. Samtidig gælder det at der i virksomhedens regnskab kun kan trækkes 25% af kostprisen fra, da den slags gaver anses for at være repræsentation. Du kan altså godt forære din yndlingskunde en Ferrari til dennes fødselsdag eller til jul – hvis du mener at kunne forsvare  en gave i denne størrelsesorden overfor SKAT! – men det er altså stadig kun de 25% af udgiften til bilen, der kan fradrages i regnskabet. Holdes værdien af gaven indenfor et rimeligt og fornuftigt beløb set i forhold til samarbejdsforholdet kan du sagtens give en eller flere lejlighedsgaver til dine forretningsforbindelser.

Moms af gaver

For begge typer af ovenstående gaver gælder at der ikke er noget noget momsfradrag.

Gaver i forbindelse med et salg

…er faktisk slet ikke en gave, men en rabat. Hvis en frisør f.eks. forærer en god og trofast kunde en ekstra shampoo som tak for loyaliteten i forbindelse med en klipning, så er det en rabat der ydes – ikke en gave, selvom det vil blive opfattet som sådan af begge parter. Bliver frisøren derimod inviteret til kundens fødselsdag og medbringer en shampoo fra egen butik, så er der tale om repræsentation og så er vi tilbage til “gaver til kunder/forretningsforbindelser – der skal altså være en klar og tydelig sammenhæng mellem salg og “gave”, for at vi kan kalde det en rabat (og få fuldt fradrag!).