Moms

Momsindberetning og -betaling

Virksomheder i Danmark med en omsætning på mere end 50.000,- kr. skal lade sig momsregistrere hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (med mindre der er tale om momsfritaget virksomhed, men det er en helt anden og meget længere historie!). Som nystartet selvstændig vil du blive bedt om at indberette moms hvert kvartal, derefter vil SKAT i slutningen af hvert år placere din virksomhed i en af tre grupper baseret på din forventede årlige omsætning:

  • Omsætning på over 15 mio. kr. – månedlig momsafregning
  • Omsætning på 1 og 15 mio. kr. – kvartalsvis momsafregning
  • Omsætning på under 1 mio. kr. – halvårlig momsafregning

De fleste enkeltmandsvirksomheder ender med at blive placeret i gruppe 3 og skal dermed afregne moms hvert halve år.

Anbefaling

Mange nystartede har en million ting at tænke over og huske på og derfor ses det ofte at indberetning og betaling af moms (og skat) ryger i glemmebogen eller udskydes til sidste øjeblik. Mange har svært ved at overskue hvor mange likvider, der er at gøre godt med i forbindelse med nyinvesteringer, vareindkøb og “løn til ejer”, hvis de penge, der burde være øremærket til moms og skat, stadig optræder på bankkontoen. Mit råd til ejere af enkeltmandsvirksomheder er derfor:

  • opret ikke blot én, men to bankkonti, når du starter din virksomhed op. En til brug for almindelig drift og en til brug for hensættelse af moms og skat
  • aftal med din bogholder, at du hver måned får et overslag på hvor meget der skal sættes til side til moms og skat og overfør beløbet med det samme
  • indberet din momsafregning til SKAT, så snart du har den i hånden eller indbakken. Du kan IKKE indbetale din skyldige moms før ganske kort op til momsfristen (og det er der heller ikke nogen grund til!), men i det øjeblik, du har indberettet din moms får du af SKAT en kodelinje til brug ved indbetaling via netbank. Denne indbetaling kan sagtens oprettes med det samme med angivelse af en betalingsdato, der stemmer overens med betalingsfristen og VOILA – moms er indberettet OG sat til betaling og du skal ikke spekulere mere over det.

Det er naturligvis ikke alle, der ønsker at benytte sig af ovenstående, men min erfaring er at der bliver mere ro på, når virksomhedsejeren – dig! – kan tjekke sin saldo på “driftskontoen”og ikke skulle til at regne moms og skat fra, før der tages beslutninger om evt. nye investeringer.